PK Mornar uključen je u akciju " Gradovi i općine- prijatelji djece" koja je na razini globalne inicijative pokrenuta od UNICEF-a još 1996. godine s ciljem stvaranja gradova po mjeri djece. U Republici  Hrvatskoj program provođenja započeo je 1999. godine, te se polako širi lijepom našom. U Hrvatskoj akciju vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, dok na lokalnoj razini akciju vodi Koordinacijski odbor grada/ općine. 

Cilj akcije je motiviranje odraslih da potpunije prepoznaju i ostvaruju prava i potrebe djece priznata Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Programom akcije obuhvaćena su sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici među kojima i područje kulture i športa za djecu. Upravo kroz taj program PK Mornar  provođenjem programa obuke neplivača, plivačkog vrtića i škole plivanja daje svoj doprinos u realizaciji akcije, a time našoj djeci i gradu omogućuje dobivanje statusa Grada- prijatelja djece.

Vjerujemo u djecu, vjerujemo u naš grad i otvorena srca se priključujemo ovoj hvale vrijednoj akciji!!!