RASPORED RADA ZA VRIJEME ZIMSKIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

Obavještavamo Vas da za vrijeme ZIMSKIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA NE RADIMO (vrijedi za sve grupe): BADNJAK (24.12) , BOŽIĆ I SV. STIPAN  (25. i 26.12), STARA GODINA (31.12.), NOVA GODINA (1.1.) i TRI KRALJA (6.1.).

OBUKA NEPLIVAČA I PLIV