Upisni list

Roditelji su odgovorni za zdravstveno stanje i redovitu zdravstvenu kontrolu djeteta te je prijava i potpisani upisni formular ujedno i jamstvo roditelja o zdravstvenoj sposobnosti djeteta.

Roditelji su dužni obavijestiti trenera o promjenama zdravstvenog stanja, eventualnim poteškoćama, kroničnim bolestima i sl., jer je zdravlje djeteta na prvom mjestu.

Roditelji svojim potpisom također daju jamstvo da se tražene informacije iz upisnog formulara kao i eventualno slikani i snimljeni materijali mogu koristiti isključivo za potrebe klupske evidencijske dokumentacije i u svrhe promocije PK Mornar.

Sve navedeno podložno je promjenama o kojima će se pravovremeno izvijestiti roditelje.

Roditelj svojim potpisom daje suglasnost da prihvaća sve navedene uvjete.